Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

1.1. ALICI

……………………………………………………….

1.2. SATICI

Unvanı    : CONSILEA DANISMANLIK VE TEKNOLOJI ÇÖZÜMLERI LİMİTED ŞİRKETİ


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

ALICI’nın SATICI’ya ait consilea.com.tr internet sitesinden (bundan böyle SİTE olarak anılacaktır) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün veya hizmetlerin satın alınması/satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.


3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VEYA HİZMETLER VEYA HİZMETLER

3.1Ürün veya hizmetin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Şöyle ki;

3.2- Ödeme Şekli : Kredi Kartı Peşin, Taksitli işlem
Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

4. GENEL KOŞULLAR
4.1. ALICI, SİTE’de ürün veya hizmetlerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. ALICI ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, ALICI/Tüketici, adres, siparişi verilen ürün veya hizmetlere ait temel özellikler, ürün veya hizmetlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.3. Sözleşme konusu ürün veya hizmetler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak şartı ile her bir ürün veya hizmetler için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak SİTE’de yer alan ön bilgiler içinde açıklanan sürede ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.4.Fiziksel teslimatın gerekli olması halinde kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürün veya hizmetleri ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve SATICI’dan kaynaklanmayan başkaca nedenlerle, siparişi verilen ürün veya hizmetlerin ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI her ne nam ve ad altında olursa olsun sorumlu tutulamaz.

4.5. SATICI, sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı ürün veya hizmetler tedarik edebilir.

4.7. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetlerin teslimini ifasının imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi bitmeden ALICI/Tüketici’ye bildirir ve 10 günlük süre içinde nakden ve defaten tahsil ettiği toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4.8.Ürün veya hizmetlerin teslimatı için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün veya hizmetler bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün veya hizmetlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

4.9.ürün veya hizmetin niteliğine uygun düşen şekilde fiziksel olarak veya dijital ortamda teslim edilen ürün veya hizmetlerin, teslim edilmesinden sonra veya önce ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün veya hizmetler bedelini SATICI’ya ödememesi durumunda, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün veya hizmetleri 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek veya derhal tutarı ifaya uygun bir kanalla ödemek zorundadır. Bu takdirde şayet doğmuş ise nakliye giderleri ALICI’yaaittir.

4.10. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, teslimi engelleyen siber saldırı, donanımda meydana gelebilecek ve makul süre içerisinde giderilmesi mümkün olmayan arızalar, xxx mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

Bu takdirde ALICI (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün veya hizmetler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürün veya hizmetlerin çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda,alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Banka ALICI’ya geri ödemeyi taksitle ve ALICI’nınürün veya hizmetleri aldığı taksit sayısı ile yapabilir. SATICI bankaya ürün veya hizmetler bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICININ kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılabilir. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 taksit tutarında iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olabilecektir.

Kredi Kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICININ Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince iade yapılabilir.

Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın faturada ismi yazılı kişinin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.

5. TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. Her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde; ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


6. SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI

ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürün veya hizmetlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünleri reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sözleşmelerinde ise hizmet başlamadan evvel cayma hakkını kullanabilir, hizmet başladıktan sonra ücret iadesi yapılmamaktadır. Sözleşmeden cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar ALICIYA’ya aittir.

Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta veya faks ile bildirimde bulunulması ve ürün veya hizmetlerin aşağıda yer alan 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Sözleşmeden cayma hakkın kullanılması halinde:

ALICI’ya veya ALICI’nın gösterdiği kişi/kuruluşa teslim edilen ürün veya hizmetlerin
(i) faturası,
Önemli uyarı: İade edilmek istenen ürün veya hizmetlerin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
(ii) kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları
ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 90 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade edecek ve 90 günlük süre içerisinde ürün veya hizmetleri iade alacaktır.
ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürün veya hizmetlerin değerinde bir azalma olur veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin edecektir.
Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından varsa düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde bu kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7. SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN VEYA HİZMETLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürün veya hizmetler; eğitim hizmetleri, tek kullanımlık ürün veya hizmetler, kopyalanabilir yazılım ve programlar , hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürün veya hizmetlerin iadesi kabul edilmemektedir.
Aşağıda sıralanmış ürün veya hizmetlerin iade edilebilmesi, (i) ürün veya hizmetlerin ambalajının açılmamış, (ii) bozulmamış, (iii) ürün veya hizmetlerin kullanılmamış ve (iv) denenmemiş olması şartlarına bağlıdır.

8. EKSİK ÜRÜN VEYA HİZMETLER TESLİMİ DURUMUNDA TUTANAK TUTULMASI
“ALICI, siparişinde birden fazla ürün veya hizmetler bulunduğu durumlarda SATICI tarafından gönderimler parçalı olarak yapılabilmektedir. ALICI Ürün veya hizmetlerin kargo görevlisi tarafından teslimi sırasında Ürün veya hizmetler sayısı ile SATICI tarafından düzenlenen faturada belirtilen ürün veya hizmetler sayısının aynı olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Faturada belirtilen adette ürün veya hizmetler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanak tutması istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette ürün veya hizmetlerin SATICI tarafından ALICI’ya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafından ürün veya hizmetlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir.

9. ALICI Sözleşme konusunu oluşturan tüm ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme ve teslimat şekli ile tedarik ve teslim sürelerine ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satınalmaya ilişkin onayı verdiğini kabul ve beyan eder. SATICI’dan alışveriş yapan kişi yukarıdaki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edilip, teyit etmiş sayılır. Bu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

10. İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME
Sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nınürün veya hizmetleri satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, ürün veya hizmetleri satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.
Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.
1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
Tüketici Hakem Heyetleriyle İlgili Sınırlar

Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2022’den başlayarak 10.280,00 TL,

Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2022’den başlayarak 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası’dir.

 

0
    0
    Sepetin
    Sepetin BoşAlışverişe Dön